naar top
Menu
Logo Print

WIE MAG KOELINSTALLATIES INSTALLEREN, VULLEN EN ONDERHOUDEN?

Het installeren, vullen en onderhouden van een installatie waar een technisch medium mee gemoeid is, moet gebeuren door een technicus die daarvoor een speciale opleiding gevolgd heeft. Concreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende categorieën:

  • Categorie 1: deze persoon mag alle werkzaamheden uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht het gebruikte koelmiddel.
  • Categorie 2: deze persoon mag koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
  • Categorie 3: deze persoon mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
  • Categorie 4: deze persoon mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Een certificaat is vijf jaar lang geldig en kan men bekomen door een examen met zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte af te leggen in een gecertificeerd examencentrum. Na vijf jaar kan het certificaat verlengd worden indien men slaagt in een actualisatieproef.