naar top
Menu
Logo Print
01/01/2019 - EVERGREEN

NIET-RESIDENTIELE VENTILATIEMARKT IS EEN APARTE SECTOR

WAAR KENNIS PRIMEERT

Residentiële en niet-residentiële ventilatie kunnen in geen geval over dezelfde kam geschoren worden. Er zijn wel degelijk verschillen bij zowel berekening, ontwerp als installatie. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tussen de normeringen die gelden voor deze types ventilatie en bekijken we hoe deze normering geïnterpreteerd en toegepast dient te worden. Bedoeling is om een correct beeld te schetsen van hoe ventilatie hoort te werken in niet-residentiële gebouwen. 

ventilatieWELKE REGELGEVING IS VAN TOEPASSING?

Niet-residentiële ventilatie moet aan diverse normeringen voldoen. Enerzijds is er de NBN EN 13779, welke onder andere een impact heeft op EPB; anderzijds is er het KB Arbeidsplaatsen, dat in mei 2019 een belangrijke update kreeg.

ventilatie, debietHOE BEPAAL JE HET DEBIET?

In NBN EN 13779 worden de minimale debieten van niet-residentiële ventilatie voor een EPB-conform pand bepaald. Echter, om aan alle geldende regelgevingen, inclusief het KB Arbeidsplaatsen, te voldoen, is vaak een complexere berekening nodig.

"HET VERHAAL HEEFT TE LANG ROND ENERGIE-EFFICIENTIE ALLEEN GEDRAAID"

In het KB Arbeidsplaatsen is vandaag expliciet ruimte gemaakt voor een binnenluchtkwaliteitseis. Dat is volgens Yves Lambert, voorzitter van sectororganisatie Ventibel, een goede zaak. "Het opvolgen van de binnenluchtkwaliteit zal uiteindelijk alle lijnen in de ventilatiesector hertekenen", zegt hij in dit visie-interview.