naar top
Menu
Logo Print
11/03/2019 - VALERIE VERKAIN

ACTUELE ALTERNATIEVEN VOOR F-GASSEN

Natuurlijke koudemiddelen meest toekomstbestendige oplossing

De F-gaswetgeving heeft al voor flink wat beroering gezorgd in de koelsector. Maar wat houdt de F-gasregelgeving precies in en welke factoren bepalen of een koudemiddel geschikt is of niet?

F-gasregelgevingDE F-GASREGELGEVING

De EU-verordening 517/2014 moet ervoor zorgen dat er in Europa tegen 2030 60% minder gefluoreerde broeikasgassen worden uitgestoten tegenover 2005. Vooral de F-gassen met een hoge GWP-waarde worden door de verordening geviseerd

F-gassenALTERNATIEVEN VOOR F-GASSEN

Het gebruik van F-gassen wordt door de wet­geving verboden of ontmoedigd en het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven wordt gestimuleerd. De alternatieven kunnen in twee groepen worden opgesplitst.

AlternatievenHOE ALTERNATIEVEN VOOR F-GASSEN BEOORDELEN?

Bij het selecteren van een geschikt koudemiddel spelen o.a. de volgende eigenschappen van het koudemiddel een rol.