naar top
Menu
Logo Print
27/09/2018 - VALERIE VERKAIN

ABSORPTIEKOELERS VERLAGEN ENERGIEFACTUUR DOOR TE KOELEN MET WARMTE

Hoe gaat absorptiekoeling in zijn werk?

In België is absorptiekoeling veelal onbekend bij koeltechnici en dus onbemind. Nochtans biedt deze techniek de nodige voordelen ten opzichte van mechanische koeling om het energieverbruik danig in te perken. En niet onbelangrijk: voor de koeltechnisch installateur betekent het een eenvoudigere installatie. Wij willen u daarom inzicht verschaffen in hoe de technologie in zijn werk gaat en wat de belangrijkste afwegingen zijn die u moet maken bij de installatie.

PrincipePRINCIPE ABSORPTIEKOELING

Absorptiekoeling komt eigenlijk neer op koelen met warmte. Het principe erachter kent Franse roots. Het was wetenschapper Ferdinand Carré die het mechanisme van absorptiekoeling in 1858 ontdekte, weliswaar met andere vloeistoffen (water en zwavelzuur).

Om het proces echt industrieel interessant te maken, wordt er gewerkt in een kringloop die telkens vier stappen beslaat. Het vertrekt vanuit de verdamping van een vloeistof. Dat heeft immers een koelend effect.

VoordelenVOOR- EN NADELEN

Het belangrijkste voordeel van absorptie­koeling ten opzichte van mechanische koeling is ongetwijfeld het veel lagere energieverbruik en de daaraan gekoppelde emissies van broeikasgassen. Zeker wanneer men over­tollige warmte heeft om in te zetten als startpunt van het proces. 
In het verleden was de logheid van absorptiekoelmachines hun grootste beperking. Ze konden moeilijk reageren op pieken in het proces. Het is vandaag nog steeds een traag lopend proces. Als u de temperatuur met 1 °C wil verlagen, zal dat niet een seconde later al te voelen zijn.

 

WerkingsprincipeBELANGRIJKSTE COMPONENTEN

Absorptiekoelmachines hebben een koelca­paciteit tussen ongeveer 264 en 4.652 MW. Er zijn bijna twintig verschillende types op de markt, vooral naargelang van het gewenste vermogen en onder welke vorm de restwarmte precies beschikbaar is.

Hoewel de fabrikanten van absorptiekoel­machines de installatie als een geheel aan­leveren, kan het geen kwaad de belangrijkste componenten even van naderbij te bekijken.

 

 

OnderhoudONDERHOUD

Het goed functioneren van een absorptiekoelmachine hangt in grote mate af van hoe efficiënt de warmte-uitwisseling gebeurt. Men kan de installatie het best tweemaal per jaar laten controleren.

De fabrikant komt dan ter plaatse om een staal te nemen van de koelvloeistof. De analyse van dat staal vertelt namelijk iets over de samenstelling van de vloeistof en bijgevolg de werking van de installatie.

 

 

Met dank aan: Carrier, IBK en Johnson Controls