naar top
Menu
Logo Print

Een performant klimaatbeleid dankzij innovatieve verwarmingstechnieken

Memorandum van ATTB voor de regionale, federale en Europese verkiezingen 2019
magazine

Vandaag is de roep om een energietransitie sterker dan ooit. Dit vraagt om een coherent en sterk beleid op alle niveaus. Als vertegenwoordiger van de distributeurs van conventionele én hernieuwbare verwarmingstechnieken wil ATTB (Associatie voor de Thermische Technieken in België) met een memorandum een aantal voorzetten geven naar de toekomstige beleidskaders die na de verkiezingen van mei 2019 zullen worden gevormd. Het ATTB lijst daarvoor zes kernpunten op:

1. Vertaal klimaatambities in concrete actieplannen
ATTB vraagt om een resultaatgericht beleidskader rond de energietransitie – incl. meetbare doelen – en een afstemming tussen de Europese, federale en gewestelijke beleidsniveaus.

2. Versnel renovatie bestaande gebouwenpark en verwarmingsarsenaal

3. Een voorbeeldrol voor de overheid
ATTB roept de overheden op om de renovatie van eigen gebouwen te versnellen door hier strengere isolatienormen en toepassing van energie-efficiënte verwarmingstechnieken te introduceren.

4. Versnel de transitie naar CO2-arme verwarming
Het is van belang om de transitie naar een CO2-arme verwarming te faciliteren, waarbij enkel de CO2-uitstoot als parameter zou mogen dienen.

5. Een groene taxshift
Voor de fiscale hervormingen denkt ATTB aan een mix van financiële, fiscale en parafiscale maatregelen.

6. Klimaatbeleid als economische uitdaging
Op beleidsvlak dient er een langetermijnvisie ontwikkeld te worden waar bedrijven hun bedrijfsplannen kunnen op afstemmen.