naar top
Menu
Logo Print

Expertisecentrum moet lokale besturen ondersteunen in realisatie klimaatplannen

Selectie gebeurt via aanbesteding
magazine

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Minister van Energie Lydia Peeters een ontwerpnota goedgekeurd voor de ondersteuning van het lokale energiebeleid. De regering wil gedurende 3 jaar één organisatie of een cluster van organisaties aanstellen, die fungeert als energie-expertisecentrum voor alle steden en gemeenten.

“Lokale besturen staan dicht bij de burger, ze wekken vertrouwen. Daardoor zijn ze een cruciale actor in de energietransitie”, meent Peeters. Maar hoewel de Vlaamse lokale besturen zich bewust zijn van het belang van de energietransitie en het klimaatbeleid en daarvoor al het nodige engagement getoond hebben, ontbreekt het hen vaak aan de technologische en technische expertise om projecten te kunnen uitvoeren. Daarom wil de Vlaamse regering een expertisecentrum oprichten dat gedurende 3 jaar advies en begeleiding aanbiedt op maat van lokale besturen en hen ook de juiste tools aanreikt.

De selectie gebeurt via een aanbesteding in twee fasen. In een eerste fase worden de kandidaten geselecteerd op basis van hun potentieel. Ze moeten onder meer advies kunnen verstrekken rond energie-efficiëntie van gebouwen, de uitrol van hernieuwbare energie en de ondersteuning van energiecoöperaties. Pas wie hier als kandidaat geselecteerd wordt, mag in een tweede fase een offerte indienen.