naar top
Menu
Logo Print

Garanties van oorsprong voor groene energie

Ook WKK's, kleine pv-installaties, groen gas en groene warmte/koude krijgen sluitend kwaliteitssysteem
magazine

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpbesluit van Minister van Energie Lydia Peeters rond een systeem van garanties van oorsprong voor groene energie goedgekeurd. Garanties van oorsprong zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit, gas, warmte of koude op een groene manier geproduceerd zijn. Peeters: “Garanties van oorsprong voor elektriciteit bestonden al. We hebben nu een erkenningssysteem op poten gezet voor alle vormen van groene energieproductie.”

Per energiedrager wordt een productieregistrator aangeduid die een grote expertise heeft in dat domein. Dat is Fluxys voor groen gas (zoals waterstof), Fluvius voor zonnepanelen onder 10 kVA (particuliere installaties), en het Vlaams Energieagentschap voor WKK’s, groene warmte/koude en groene stroom (grotere installaties). De registrators behandelen de aanvragen tot erkenning en voeren regelmatig controles uit. Het is de Vlaamse Energieregulator VREG die de garanties van oorsprong aflevert aan de producenten. Leveranciers die garanties van oorsprong bij groene producenten opkopen, leveren die weer in bij de VREG. Ook de databank waarin de certificaten verzameld worden, wordt door hen beheerd.

Peeters: “Dankzij de garanties van oorsprong is er een sluitend kwaliteitssysteem dat het voor producenten interessanter maakt en hen stimuleert om groene stroom, warmte of koude, of groen gas op te wekken. Ze hebben met dit bewijs van groene energie immers een extra troef in handen om cliënten te overtuigen.”