naar top
Menu
Logo Print

400 miljoen euro voor een CO2-neutraal Vlaanderen tegen 2050

Innovatieprogramma moet ook aansluiting zoeken tot internationale context
magazine

Flux50, de clustervereniging van 142 energie-gerelateerde ondernemingen, zal als actieve partner mee het nieuwe ‘moonshot’ programma dragen. Dat innovatieprogramma van 400 miljoen euro werd gelanceerd door minister Muyters om in te zetten op beloftevolle technologische innovatie gebaseerd op basisonderzoek, met als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan een CO2-neutraal Vlaanderen tegen 2050.

Het energie-onderzoek dient te gebeuren op basis van twee pijlers:
• Efficiënt en betrouwbaar energiesysteem: voor de introductie van hernieuwbare energie dienen keuzes gemaakt te worden die de basis vormen van belangrijke investeringen in energienetten;
• Performante systemen voor energie-omzetting, opslag en transport die een naadloze interactie tussen industrie en energiesysteem mogelijk maken. De optimale sturing van deze systemen in functie van marktsignalen, weersomstandigheden en technische condities is cruciaal.

In elk van deze pijlers worden in samenspraak tussen industrie, universiteiten en kennisinstellingen verschillende trajecten opgezet waarbij excellent basisonderzoek vertaald wordt naar producten en diensten met toekomstgerichte toegevoegde waarde voor de Vlaamse Industrie. Essentieel is echter ook om aansluiting te zoeken tot de internationale context. Via de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten moet de 400 miljoen euro van het moonshot binnen de Europese en mondiale context dan ook gemulticipleerd worden.